Kommentar till dagens pressmeddelande

Med anledning av de senaste dagarnas medieuppmärksamhet som fått en omfattande ryktesspridning till följd, beslutade Cardeon i dag att ge dem som tecknat sig för emissionen möjlighet att återkalla sin anmälan, vilket meddelats i dag, den 26 februari 2021. 

– De senaste dagarnas omfattande ryktesspridning kring Cardeon och några av bolagets innehav har slagit mot värderingarna. Vi vill därför ge de investerare som redan har tecknat i emissionen, en möjlighet att återkalla sitt beslut. Samtidigt är det viktigt för mig att meddela att ingenting har förändrats i bolagets planer, vår strategi framåt eller vårt sätt att arbeta. Vi har bevisat att vi kan och tänker fortsätta att ta en roll för att knyta samman medicinska innovationer med entreprenörskap och kapital, säger Roger Jensen, VD i Cardeon.

Cardeon är ett svenskt bolag som utvecklar nordiska innovativa företag och startups inom medicinteknik och Life Science. Bolaget är en plattform som knyter samman forskare och företagsbyggare med investerare och kapital för små innovativa företag och som hjälper till att ta innovationer från forskningsmiljö till kommersiella produkter.