Köp aktier i Cardeon

Virtway Invest AB säljer delar av sitt innehav i Cardeon Futuring Finance AB.