Ledning

Ledningen i Cardeon har lång erfarenhet av entreprenörskap och forskning

Stålberg hemsida

Carl-Erik Stålberg

Styrelseordförande

Civilekonomen med lång karriär inom sparbankssfären, bla som vice VD och CFO för Swedbank AB med ansvar för börsintroduktionen 1995, en karriär som kröntes med ordförandeskapet för Swedbank AB mellan 2003 fram till 2010.

Hausmann hemsida

Richard Hausmann

Styrelseledamot

Fil.dr. i fysik och har en gedigen karriär inom medtechbranschen. Senast som VD för börsnoterade Elekta AB. Mellan 1988 till 2011 på Siemens med huvudsaklig inriktning på MR Scanners (VD för Siemens CT-division).

Masoud Cardeon hemsida2

Masoud Khayyami

Styrelseledamot

Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet.

Roger Cardeon Hemsida2

Roger Jensen

Styrelseledamot & VD

Roger Jensen, entreprenör och investerare med bred erfarenhet av att finansiera och utveckla företag i tidig fas. Han har 15 års erfarenhet av distribution, marknadsföring och försäljning.

Fredrik Cardeon hemsida2

Fredrik Nilsson

Styrelseledamot

Visionären Fredrik har varit en aktiv entreprenör och investerare i många år. Grundare av Virtway Invest AB (publ). Han har tidigare arbetat som börsmäklare.

katarina

Katarina Svanberg

Senior Partner

Katarina Svanberg är M.D., PhD och har under lång tid varit överläkare och adjungerad professor i onkologi vid Lunds universitet. Hon är sedan 2011 deltidsanställd som professor vid South China Normal University i Guangzhou, Kina. Katarina har introducerat fotodynamisk tumörterapi i klinisk användning vid Lunds Universitetssjukhus. Hon har emottagit amerikanska medicinalstyrelsens pris i lasermedicin, och optik- och laserorganisationen SPIE:s högsta belöning; dess guldmedalj. Katarina är styrelseledamot vid Lund Laser Centre och har sedan 1993 tjänstgjort, först som föreståndare och numera som styrelseordförande för Lund University Medical Laser Centre.

sune

Sune Svanberg

Senior Partner

Sune Svanberg är seniorprofessor i fysik vid Lunds universitet. Han har varit föreståndare för avdelningen för atomfysik i 30 år och för Lund Laser Centre i 15 år, samt medlem i Nobelkommittén i fysik i 10 år. Sune har belönats med omkring 20 internationella och nationella priser och innehar fem hedersdoktorat och fyra hedersprofessurer. Sune innehar sedan 2011 även en deltidsprofessur vid South China Normal University, Guangzhou, Kina.

Stefan Andersson-Engels Cardeon

Stefan Andersson-Engels

Senior Partner

Professor i fysik vid Lunds universitet fram till 2016. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Post-doc vid McMasters University i Hamilton, Ontario, Kanada. Mottog Erna Ebelings pris, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik, 2003. Medförfattare till mer än 200 artiklar i fackgranskade tidskrifter.

Ingemar Kihlstrom

Ingemar Kihlström

Senior Partner

Fil kand. i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala Universitet, samt docent vid Uppsala Universitet. Konsult inom bioteknik och finans. Har tidigare arbetat med forskning och affärsutveckling vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen bl.a. på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Idag styrelseordförande i bland annat Miris Holding, SpectraCure och EQL Pharma.

Roland Andersson Cardeon2

Roland Andersson

Senior Partner

Professor i kirurgi vid Lunds universitet sedan år 2000. Gedigen klinisk erfarenhet och klinisk samt translationell forskning. Författare av mer än 500 artiklar i fackgranskade tidskrifter. Handledare för ett 30-tal avslutade doktorander inom områdena cancer, systemisk inflammation, organsvikt och tarmfunktion.

Ulf Bladin Cardeon

Ulf Bladin

Senior Partner

Medicinekandidat från Karolinska Institutet, Civilekonom och Master från Handelshögskolan i Stockholm. För närvarande partner på Rewell Medical AB. Har tidigare varit bl.a. General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division.

Johannes Cardeon hemsida

Johannes Swartling

Senior Partner

Lång erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat i rollen som CTO på SpectraCure och tidigare CTO på Gasporox och GPX Medical. Expertkunnande inom produktutveckling för medicintekniska system.

gruppbild2