Ledning

Ledningen i Cardeon har lång erfarenhet av entreprenörskap och forskning

Masoud Cardeon hemsida2

Masoud Khayyami

Styrelseordförande

Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet.

Fredrik Cardeon hemsida2

Fredrik Nilsson

Styrelseledamot

Visionären Fredrik har varit en aktiv entreprenör och investerare i många år. Grundare av Virtway Invest AB (publ). Han har tidigare arbetat som börsmäklare.

Roger Cardeon Hemsida2

Roger Jensen

Styrelseledamot & VD

Roger Jensen, entreprenör och investerare med bred erfarenhet av att finansiera och utveckla företag i tidig fas. Han har 15 års erfarenhet av distribution, marknadsföring och försäljning.

Johannes Cardeon hemsida

Johannes Swartling

Styrelsesuppleant

Lång erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat i rollen som CTO på SpectraCure och tidigare CTO på Gasporox och GPX Medical. Expertkunnande inom produktutveckling för medicintekniska system.

katarina

Katarina Svanberg

Senior Partner

Katarina Svanberg är M.D., PhD och har under lång tid varit överläkare och adjungerad professor i onkologi vid Lunds universitet. Hon är sedan 2011 deltidsanställd som professor vid South China Normal University i Guangzhou, Kina. Katarina har introducerat fotodynamisk tumörterapi i klinisk användning vid Lunds Universitetssjukhus. Hon har emottagit amerikanska medicinalstyrelsens pris i lasermedicin, och optik- och laserorganisationen SPIE:s högsta belöning; dess guldmedalj. Katarina är styrelseledamot vid Lund Laser Centre och har sedan 1993 tjänstgjort, först som föreståndare och numera som styrelseordförande för Lund University Medical Laser Centre.

sune

Sune Svanberg

Senior Partner

Sune Svanberg är seniorprofessor i fysik vid Lunds universitet. Han har varit föreståndare för avdelningen för atomfysik i 30 år och för Lund Laser Centre i 15 år, samt medlem i Nobelkommittén i fysik i 10 år. Sune har belönats med omkring 20 internationella och nationella priser och innehar fem hedersdoktorat och fyra hedersprofessurer. Sune innehar sedan 2011 även en deltidsprofessur vid South China Normal University, Guangzhou, Kina.

gruppbild2