Cardeon föreslår ny styrelse i Prolight Diagnostics

21 apr, 2020

Prolight Diagnostics utvecklar testsystem inom Point of care testning där man just nu färdigställer en prototyp som mäter högsensitivt troponin. Efter färdigställd prototyp startar kliniska studier för att visa effektiviteten av instrumentet. För att möta dessa nya möjligheter och utmaningar tar Cardeon Futuring Finance sitt ansvar som bolagets enskilt största ägare och föreslår ny styrelse.

Cardeon föreslår att styrelsearbetet ska ledas av Prolight Diagnostics grundare Masoud Khayyami i rollen som styrelseordförande. Masoud har sedan tidigare erfarenhet av att genomföra kliniska studier och att ta produkter till marknaden. Som ledamöter föreslås omval av Ingemar Kihlström samt Maria Holmlund.

För att förstärka styrelsen ytterligare föreslår Cardeon att Ulf Bladin tar en plats som ledamot. Ulf har bred erfarenhet av ledande positioner i diverse företag inom MedTech som bla Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division.

Med denna förändring tackar vi Prolight Diagnostics nuvarande ordförande Mats Persson för att han varit en viktig och värdefull del i att ta bolaget dit det är idag. Vi tackar även Maria Holmlund för hennes arbete som VD och ser fram emot hennes fortsatta arbete i styrelsen. Marias erfarenhet och kännedom om bolaget kommer vara av stort värde även framgent. Rekryteringen av ny VD pågår där målsättningen är att bolaget inom kort kommer kunna presentera en ersättare.

I ett steg att koppla Prolight Diagnostics närmare Cardeon Futuring Finance verksamhet föreslår vi även att flytta både säte och revisor till Lund. Detta kommer öka effektiviteten och synergin med Cardeons övriga bolagsinnehav Spectracure, Lumito, Reccan Diagnostics och NanoEcho.