Cardeon ny delägare i Reccan Diagnostics

31 mar, 2020

Cardeon Futuring Finance breddar sin portfölj ytterligare genom att investera i forskningsbolaget Reccan Diagnostics AB.

Reccan Diagnostics är ett svenskt företag baserat på forskning som utförs vid Lunds universitet. Företaget har utvecklat en bioteknikplattform för in vitro-diagnostik, som ger både tidigare och mer specifik diagnos, samt förbättrat prognosunderlag av solida cancertumörer.

Reccan Diagnostics har flera patent. Teknikplattformen är baserad på en patenterad kombination av proteinbiomarkörer som kan upptäckas i blod- och cancervävnadsprover. Det primära fokusområdet är bukspottkörtelcancer (pankreascancer), för närvarande den tredje ledande orsaken till cancerrelaterad död. Bukspottkörtelcancer beräknas bli den andra orsaken till cancerdöd inom några år om inga åtgärder vidtas.

– I år kommer bukspottkörtelcancer vara den näst dödligaste cancersjukdomen och behandlingsresultaten har bara marginellt förbättrats under senaste decennierna, säger Reccan Diagnostics styrelseordförande Roland Andersson.

Det finns ett ouppfyllt behov inom onkologi för nya biomarkörer som kan användas som verktyg för tidig upptäckt och som vägledning för behandling. Reccan Diagnostics har vetenskaplig expertis när det gäller att identifiera proteinmål som är specifika för klinisk tillämpning med hjälp av modern masspektrometri och validering med ortogonala plattformar som vävnadsmikroray, immunohistokemi och enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA).

Cardeon erbjuder finansiering till nordiska innovativa företag/startups inom Life Science med potential att förändra den globala marknaden. I portföljen finns bolag så som SpectraCure, Lumito och Prolight Diagnostics.