NanoEcho når flertalet milstolpar

12 mar, 2020

NanoEcho har under start på året nått flertalet milstolpar. Bolaget har genomfört en nyemission på en post money-värdering av 127.577.000 sek där man tog in ca 17.500.000 sek vilket ska vara mer än nog för att finansierar bolaget fram tills nästa kapitalanskaffning som planeras ske i samband med börsnotering innan årets slut.

Med både finansiering och mycket stark styrelse har NanoEcho kunnat attrahera meriterad personal för den operativa driften av företaget. Utvecklingen av en betaprototyp för prekliniska studier fortlöper med önskad hastighet och framgång.

– Jag är helt övertygad om att kombinationen av min extraordinära entusiasm, långa historia inom medicinsk teknik och erfarenhet av att framgångsrikt ta produkter från idéstadiet till lyckade lanseringar kommer att föra NanoEcho till en stor framgång, säger NanoEcho’s tillträdande VD Linda Persson.

NanoEcho är ett svenskt företag som utvecklar en banbrytande teknologi där nanopartiklar används som kontrastmedel för medicinsk ultraljudsavbildning.


NanoEcho’s team

Prof. Stefan Andersson-Engels
Styrelseordförande

Prof. Tomas Jansson
Styrelseledamot

Dr. Johannes Swartling
Styrelseledamot

Dr. Linda Persson
CEO
(ersätter bolagets tillfälliga CEO Roger Jensen i maj)

Dr. Johannes Swartling
Head of R&D

Dr. Maria Evertsson
R&D

Dr Arefeh Mousavi
R&D

Julia Thulin
Admin