Ny studie i USA och godkännande från Food and Drug Administration (FDA)

17 mar, 2020

Under fredagen hölls mötet som planerat mellan SpectraCure och Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, USA. Det var ett formellt möte, som tidigare meddelats, för uppstart och genomgång av rutiner och utrustning.

– I am very excited about the study and look forward to start patient recruitment, säger James A. Eastham, chefsurolog vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

FDA har godkänt SpectraCures nya protokoll för kliniska studier, som gör det möjligt att behandla fler patienter i en snabbare takt, vilket ökar analysunderlaget för fortsatta kliniska studier. Som tidigare meddelats har även den uppdaterade mjukvaran, det nya, mer användarvänliga gränssnittet som kommunicerar med dosplaneringsplattformen IDOSE och styr hårdvaran godkänts. För läkarna i studien innebär den förbättrade grafiken bilder med högre upplösning och ett mer naturligt arbetsflöde. Det blir enklare och går snabbare att skapa en behandlingsplan i systemet och läkarna får även bättre återkoppling under själva behandlingen.