Strategi

Cardeons värdeökningsstrategi inom Life Science

Kapital

Cardeon erbjuder finansiering till nordiska innovativa företag/startups inom Life Science med potential att förändra den globala marknaden.

Produktidentifiering & Paketering

Vårt team hjälper till med produktidentifiering, produktpositionering och marknadspositionering. Bolaget struktureras för skalning.

Struktur, styrelse & management

Vårt nätverk används för att föra samman rätt personer och hjälpa med access till teknisk kompetens, rådgivare, global täckning och att öppna dörrar för internationell expansion.

Proof of concept, IPO & Exit

Vi är bra på att synkronisera våra resurser med portföljbolagen när behov föreligger för att stödja en framgångsrik utveckling med målet att nå strategisk försäljning eller IPO.

Cardeon innehar i en unik position. Varje vecka får vi flertalet investeringsmöjligheter presenterade för oss. Mycket på grund av Masoud Khayyamis nätverk, inom och runt Lunds universitet, samt lyckade processer att ta innovationer/forskning från forskningsmiljö till kommersiell produkt i form av ett börsnoterat företag. Vi väljer ut företag med störst marknadspotential och störst chans till framgång. När ett företag valts ut bistår vi med bästa möjliga förutsättningar att lyckas genom att förse detsamma med kapital, struktur och exceptionell expertis. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.