Life Science investeringar
som kan rädda liv
och förändra hela branscher
Life Science
investeringar
som kan
rädda liv
och förändra
hela branscher

Kommentar till dagens pressmeddelande

Med anledning av de senaste dagarnas medieuppmärksamhet som fått en omfattande ryktesspridning till följd, beslutade Cardeon i dag att ge dem som tecknat sig för emissionen möjlighet att

Läs mer

Med anledning av diskussioner i media

På samma sätt som Sectra gjort, väljer Lumito nu att redovisa händelseutvecklingen det senaste dygnet på detta sätt. Kort bakgrund Lumito befinner sig i en expansiv fas. Tekniken

Läs mer
Cardeon är en optimal plattform för mig och dig som investerare för att bygga nuvarande och framtida bolag inom Life Science. När Virtway Invest AB delar ut sitt innehav i Cardeon till sina aktieägare blir jag den enskilt största ägaren i Cardeon och jag kommer fokusera mitt arbete och byggandet av mina tillgångar genom denna plattform.
Cardeon får varje vecka ett antal investeringsalternativ presenterade för sig. Genom vår erfarenhet, en stark styrelse, rådgivande partners och väl utvecklade kontaktnät är vi bra på att välja ut guldkornen bland investeringsalternativen. Vi har en bra strategi och förmågan att snabbt effektivisera bolagens utveckling och förbereda dem för börsnotering. Fyra av våra onoterade innehav planerar att börsnoteras under 2021 och portföljen kommer i snabb takt att fyllas på med nya onoterade bolag, som kommer följa samma väg som SpectraCure AB, Lumito AB och Prolight Diagnostics AB.

Aktieägare i Cardeon kommer få exklusiva erbjudande om att i ett tidigt skede investera separat i Cardeons portföljbolag innan de börsnoteras. Detta ger Cardeons aktieägare en unik möjlighet att få tillgång till investeringar som i vanliga fall är svåra att nå. Cardeons nätverk av experter och kompetens kommer att ge dessa bolag bästa möjliga förutsättningar för framgång.

Under 2021 avser vi att göra aktierna i Cardeon likvida genom en börsintroduktion på i första hand NASDAQ New York och i andra hand NASDAQ Stockholm. Jag hoppas att du vill vara med mig när vi bygger våra tillgångar tillsammans.”
Pre-IPO Inbjudan att förvärva aktier
i Cardeon AB (publ)
Cardeon utför just nu en spridningsemission med teckningstid fram till 26 februari 2021.

Teckna aktier digitalt via Aquarat Fondkommission.
VARFÖR INVESTERA I CARDEON?
Planerad börsintroduktion under 2021 på NASDAQ New York alternativt NASDAQ Stockholm.
Ta del av investeringar i utvecklingsbolag under en tidig fas som annars är svår att få tillgång till.
Exklusiva erbjudanden om att saminvestera i emissioner i Cardeons noterade/ onoterade bolag.
Investera under ledning av ett engagerat och kompetent management team och en stark styrelse.
En väl diversifierad portfölj av både noterade och onoterade bolag inom Life Science.
VAD GÖR CARDEON?
Cardeon är ett svenskt bolag som utvecklar nordiska innovativa företag och startups inom medicinteknik och Life Science. Investerare i Cardeon får möjligheten att både diversifiera högriskinvesteringar inom Life Science och i ett tidigt skede ta del av Masoud Khayyamis nästa företagsbygge, från onoterat till börsintroduktion. Hittills har portföljbolag som SpectraCure AB, Lumito AB och Prolight Diagnostics AB börsnoterats framgångsrikt under Masouds ledning. Under 2020 fick Cardeons aktieägare ett exklusivt erbjudande att investera under tidigt skede i NanoEcho med planerad notering under Q1 2021.