Life Science investeringar
som kan rädda liv
och förändra hela branscher
Life Science
investeringar
som kan
rädda liv
och förändra
hela branscher

Offentliggörande av prospekt

Bolaget erbjuder 33 400 000 aktier till ett pris av 3 kr. Kapitalet kommer användas för att expandera Cardeon och för att göra nya investeringar i både befintliga

Läs mer

Positivt SpectraCure Investigator Meeting

SpectraCure har arrangerat ett Investigator Meeting där statistik och resultat från genomförda behandlingar i bolagets kliniska studie diskuterats. Mötesdiskussionerna ligger även till grund för den kommande ansökan om

Läs mer

Lumito på Stora Aktiedagen den 10/11

Lumitos tf VD Urban Widén presenterar bolaget digitalt. Följ länken www.aktiespararna.se/tv/live. ”Precisionen ökar. Resurser frigörs. Och mänskliga felmarginaler vid diagnostiseringav cancer minimeras.”

Läs mer
VI FINANSIERAR INNOVATIVA
FÖRETAG INOM LIFE SCIENCE
Cardeon är ett svenskt investmentbolag grundat i oktober 2018 som investerar i nordiska innovativa företag och startups inom medicinteknik och life science. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.