FOR BETTER CARE.

vi investerar i nordiska innovativa företag inom life science

Cardeon AB (publ) är ett svenskbaserat investmentbolag grundat 2018 som primärt investerar i nordiska innovativa företag och startups inom life science. Målbolagen skall ha ett marknadsvärde om 20 miljoner kronor och ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden genom ett kommersiellt genombrott.

rapporter

Läs senaste finansiella rapporterna

PRESSMEDDELANDEN

Läs senaste pressmeddelanden

Målbolagen skall ha ett marknadsvärde om 20 miljoner kronor och ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden genom ett kommersiellt genombrott. Idag återfinns fem noterade bolag i portföljen samt fem onoterade innehav, varav nio av portföljbolagen är svenska och ett schweiziskt.

investeringar

Idag återfinns fem noterade bolag i portföljen samt fem onoterade innehav, varav nio av portföljbolagen är svenska och ett schweiziskt.

Läs mer om våra investeringar

om cardeon

Cardeon är ett svenskbaserat investmentbolag grundat i oktober 2018 som primärt investerar i nordiska innovativa företag och startups inom life science.

Läs mer om Cardeon