Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Investing

for better care

Prolight diagnostics presentation

Cardeons kapitaldag 5 december 2023

Utveckling noterade portföljen

Year to date

2023-01-02 - 2023-09-27

Lumito

- 0 %

spectracure

- 0 %

Prolight diagnostics

+ 0 %

Neodynamics

- 0 %

neola medical

- 0 %
+ 0 %

Cardeon är ett investmentbolag som investerar i innovativa nordiska företag och startups inom medicinteknik och life science. Cardeon grundades 2018 och sedan november 2022 är bolagets aktie noterad på NGM Nordic SME.

AFFÄRSIDÉ

Cardeon är ett investmentbolag som investerar i innovativa nordiska företag och startups inom medicinteknik och life science.

Grunden i vår affärsidé är att bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat hela vägen fram till kommersiell produkt. Vi är en aktiv ägare som i samarbete med ledning, grundare och styrelse arbetar för att stötta bolagen såväl med investeringar och finansieringsstrategier som med vårt breda nätverk för att initiera samarbeten, bistå vid nyckelrekryteringar eller bidra med rätt kompetens till styrelsearbetet.

"Gemensamt för våra investeringar är att bolagen ska ha potential att åstadkomma förändring på sina respektive marknader på global nivå."

Varför investera i Cardeon?

1.

Cardeons värdering påverkas dels av utvecklingen för bolagen i Cardeons noterade portfölj och dels av utvecklingen för de onoterade innehaven.

2.

Samtliga noterade innehav har en bra bit fram till sin fulla potential och värdet kan under resan dit påverkas av exempelvis uppnådda studieresultat, patent, erhållna regulatoriska godkännanden, partneravtal, utlicensieringar och/eller kommersiella lanseringar.

3.

Samtidigt som de noterade bolagens positiva utveckling påverkar Cardeons värde uppnås även en riskspridning.

4.

Cardeons värdering påverkas också av de framsteg som görs i den onoterade portföljen. Även här spelar faktorer som studieresultat, patent, regulatoriska godkännanden och partneravtal in. Värdet på de onoterade bolagen kan dessutom påverkas av eventuella börsintroduktioner eller bolagsförsäljningar. Den onoterade portföljens möjligheter kan likställas med VC-fondernas eller PE-bolagens och är normalt tillgängliga enkom för professionella investerare.

”Cardeon är vår största ägare. De är finansiellt och kapital-anskaffningsmässigt ett bollplank och har ett nätverk som öppnar dörrar som vi har stor nytta av. Det är ett väldigt gott och långsiktigt samarbete!”

Mattias Lundin, VD
Lumito AB