Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

For better care

Cardeon investerar i nordiska innovativa företag inom life science.

Senaste pressmeddelandet

Nyheter från portföljbolagen

Cardeon AB är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan fusionen den 24 november 2022, investerar i nordiska innovativa företag och startups inom medicinteknik och lifescience. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.

rapporter

Läs senaste finansiella rapporterna

PRESSMEDDELANDEN

Läs senaste pressmeddelanden

Idag återfinns fem noterade bolag i portföljen samt fem onoterade innehav, varav nio av portföljbolagen är svenska.

investeringar

Idag återfinns fem noterade bolag i portföljen samt fem onoterade innehav, varav nio av portföljbolagen är svenska.

Läs mer om våra investeringar

om cardeon

Cardeon är ett svenskbaserat investmentbolag grundat i oktober 2018 som primärt investerar i nordiska innovativa företag och startups inom life science.

Läs mer om Cardeon