Den svenska investeringsplattformen Cardeon utvecklar skandinaviska innovativa startups och satsningar på medicinsk teknik och Life Science i ett tidigt skede. De mest intressanta innovationerna från forskning vid akademiska institutioner i världsklass i Medicon Valley och över hela Skandinavien kan nås från Cardeons huvudkontor i Lund, Sverige. Cardeon förvandlar de tidiga innovationerna till kommersiella produkter som uppfyller betydande ouppfyllda terapeutiska och diagnostiska behov. Resultaten förbättrar hälsovårdssystemets förmågor, förbättrar människors välbefinnande över hela världen och räddar liv.

Parallellt aktiveras och utvecklas satsningarna till väletablerade börsnoterade företag. Detta ger investerare tillgång till tidiga investeringar.

HUR STARTADE CARDEON?

Cardeon grundades 2018 av Masoud Khayyami för att skapa en plattform för att vidareutveckla sina befintliga innehav som Spectracure, Lumito och Prolight Diagnostics.