Cardeon Futuring Finance är ett investmentbolag som investerar i innovativa teknologibolag som har potential att förändra världsmarknaden. Bolaget ägs i ett “true partnership” mellan Virtway Invest och Masoud Khayyamis bolag MK Kapital AB. Parterna äger 50% var av bolaget.

Den första investeringen som bolaget gjort är i SpectraCure där Cardeon nu är dess fjärde största ägare. Genom Active Equity är Virtway Invest redan en av bolagets tio största ägare. Den andra investering som gjorts är i Lumito där Cardeon nu är företagets fjärde största ägare. Cardeon är även delägare i forsknings-
bolagen CarryGenes och NanoEcho

Masoud Khayyami är doktor i kemi vid Lunds Universitet. Han har gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Utöver detta har han stor erfarenhet som investerare och entreprenör inom MedTech, där han har haft en ledande roll i flera börsnoteringar. Masoud är för dom flesta mest känd som grundare och VD för det innovativa cancerforskningsbolaget SpectraCure, som idag är noterade på Nasdaq First North.

Skärmavbild-2018-10-24-kl.-14.10.09-e1540386170755 (1)
bolagsinnehav
spectra

SpectraCure har sin bakgrund i Lunds universitets avdelningar för medicinska laser­tillämpningar och fysik. Bolaget fokuserar på cancer­­­behandlingar med medicin­­tekniska system med laserljus­­källor och foto­reaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlings­­metodik som är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspott­körtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Årligen insjuknar ca 180 000 personer i USA och 400 000 i EU i prostatacancer. Efter strålbehandling drabbas omkring 60 000 av dessa av återfall i cancern. Behovet av nya behandlingsmetoder för dessa patienter är stort. En sådan metod erbjuds av interstitiell PDT. Interstitiell PDT har potential att ge patienterna betydligt bättre livskvalitet än de behandlingsalternativ som idag erbjuds återfallspatienter.

SpectraCure är fokuserat på cancer­behandling med medicin­tekniska system innehållande laserljus­källor och foto­reaktiva läkemedel, även kallat interstitiell foto­dynamisk tumör­behandling, förkortat PDT efter ”Photodynamic therapy”. Behandlings­metodiken är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex prostata, bukspott­körtel, men även vid andra indikationer som cancer i huvud och hals.

lumito2

Antalet vävnadsprover ökar med en växande befolkning, högre genomsnittlig levnadsålder samt nya individanpassade behandlingsmetoder. Detta kräver fler och mer specifika analyssvar. Samtidigt är sjukvårdens kapacitet begränsad, vilket ger allt längre svarstider efter provtagning. Parallellt finns ett stort behov att digitalisera analysprocesserna, så kallad digital patologi.

Träffsäkerheten baserat på dagens infärgningsmetoder inom vävnadsdiagnostik är cirka 70% vilket innebär att cirka 30% av utlåtanden från patologer är felaktiga eller osäkra och därmed är behovet av ökad träffsäkerhet stort.

Med Lumitos unika och patenterade teknologi finns förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsproverna genom kortare analystider och högre kvalitet av analyserna. Lumitos teknologi ger även helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsindikationer i samma vävnadssnitt.

Bolaget bildades 2010 och är ytterligare en spin-off från den forskargrupp vid avdelningen för atomfysik vid Lunds Lasercentrum som under lång tid har letts av professor Stefan Andersson-Engels. Lumito kan därmed sälla sig till en rad av företag som spirat och växt ur denna forskarmiljö; Gasoptics Sweden AB och SpectraCure AB för att nämna några.

NanoEcho web

NanoEcho är ett svenskt företag som utvecklar en ny medicinsk bildgivande metod, kallad magnetomotoriskt ultraljud. Projektets innovativa höjd är att utnyttja nanoteknologi i kombination med modern ultraljudsutrustning.

Det övergripande målet med projektet är att avbilda det som ännu är omöjligt att se för att ge bättre diagnostik, uppfattning om spridning och behandling av cancer. Dagens medicinska bildteknik ger läkaren ovärderlig vägledning för diagnos och behandling, men det är ändå svårt att upptäcka mindre biologiska förändringar, såsom enkla tumörceller, små plack, eller inflammation i tidigt stadium. Upptäkten av tidiga förändringar är nyckeln till bättre bot och längre överlevnad. NanoEchos teknik blir därmed ett viktigt led i att minska människors lidande samtidigt som hälso- och sjukvårdens insatser, och därmed kostnader, kan minskas betydligt.

Affärsidén är att utlicensiera tekniken, inledningsvis syftade till cancerapplikationer. En viktig kundgrupp för utlicensiering är ultraljudsleverantörer. Dessa nyckelaktörers affärsmodell skulle gynna försäljning av utrustning samt programvara och NanoEcho skulle få den försäljnings- och distributionsorganisation som behövs för att genomföra affärsidén. Det andra ledet av kunder är leverantörer av nanostrukturer för medicinsk användning. Med en licens från Nanoecho att marknadsföra sina kliniskt godkända nanostrukturer inom en ny nisch på marknaden, har de potential att öka intäkterna på befintliga produkter och NanoEcho skulle i sin tur dra nytta av ett nära samarbete med en nanopartikelleverantör som redan är etablerad på marknaden.

 

carrygenes

CarryGenes har sin bakgrund från Karolinska institutet där de har utvecklat en patenterad kromosom-terapi, Cromo-TTM, som har bred klinisk användning, med ett primärt fokus på immunterapi och cancer. 

Cromo-TTM är en syntetisk human mikrokromosom med kapaciteten att bära genetisk information - med en mängd olika funktioner i den mänskliga kroppen. Detta möjliggör för kliniker att behandla och förebygga en mängd sjukdomar på ett sätt som saknar motstycke idag. Cromo-TTM har testats i fem upprepade serier och bevisats säker. Affärsmodellen innebär att förse kvalificerade kliniker över hela världen med behandligen.

I CarryGenes forskningsgrupp finner vi bland annat Ola Winqvist, Professor och överläkare i klinisk immunologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Ola var tidigare chef för Svensk Klinisk Immunologisk Förening, och nu ordförande för SLS (Svenska Läkaresällskapet) forskningsdelegation.

CarryGenes fick under 2019 bidrag från Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, för att skapa nya behandlingsmetoder inom området immunologi och potentiellt förbättra behandlingen av cancer, samt flera andra medicinska tillstånd.

nyheter
kontakt

Cardeon Futuring Finance AB

Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, Sweden

Cardeon logo white

Copyright © 2019 All Rights Reserved