KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Cardeon AB (PUBL) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 23 augusti 2022. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut. Godkännande av fusionsplanen Stämman beslutade att godkänna fusionsplanen som antagits av styrelserna i Bolaget och Tectona Capital AB, org.nr 556713-3672 (”Tectona”) den 30 juni 2022. Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Cardeon som överlåtande bolag […]