Tectona och Cardeon föreslås fusioneras

Styrelsen för Tectona Capital AB (”Tectona”) och Cardeon AB (publ) (”Cardeon”) (tillsammans ”Bolagen”) har idag träffat en överenskommelse om ett s.k. omvänt förvärv genom en fusion mellan Tectona och Cardeon (”Fusionen”) efter avyttring av Tectonas befintliga verksamhet i form av samtliga aktier och andelar i dotterbolaget Tryout Inc. (Panama) och intressebolaget Sweteak AB (”Avyttringen”). Bolagens […]