Investerarbrev Juli 2022

Se bifogad PDF. KontakterMasoud Khayyami, VDir@cardeon.se Om ossCardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2018 som investerar i nordiska innovativa företag och startups inom medicinteknik och life science. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. […]