avyttringar

delavyttring under hösten 2021

avyttring under våren 2021