Cardeon AB publicerar investerarbrev

I investerarbrevet kan du läsa om händelseförlopp för fusionen med Tectona, när man kan handla med Cardeon-aktien samt varför det är läge att investera i Cardeon.

Novembers investerarbrev går även att läsa på Cardeons hemsida via följande länk:
https://cardeon.se/nyhetsrum/investerarbrev/