Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

En lyckad årlig revision enligt ISO 13485:2016 har genomförts

SpectraCure har framgångsrikt genomgått årlig revision enligt ISO 13485:2016. Revisionen genomfördes av ett anmält organ, som kunnat konstatera att bolagets kvalitetsledningssystem väl uppfyller kraven enligt ISO 13485:2016.

Under december genomfördes den årliga ISO-revisionen av SpectraCures kvalitetsledningssystem. Revisorn kunde fastställa att SpectraCures kvalitetsledningssystem väl uppfyller kraven enligt ISO 13485:2016 med endast några mindre avvikelser.

SpectraCure är sedan mars 2022 certifierade enligt ISO 13485:2016 vilket påvisar att bolaget arbetar enligt regelverket. Certifieringen avser utveckling, tillverkning, service och installation av utrustning för fotodynamisk terapi. Årligen genomförs en revision av ett anmält organ som granskar att kvalitetsledningssystemet uppfylls. Certifieringen underlättar även avsevärt vid processen för marknadsgodkännande av medicintekniska produkter globalt.