Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Klartecken för klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus

Regulatoriska myndigheter i Sverige har godkänt SpectraCures kliniska studie av en ny behandlingsmetod för patienter som drabbats av återfall i prostatacancer. I mars planeras rekrytering av patienter vid Skånes universitetssjukhus i Malmö inledas.

SpectraCure har tidigare tecknat avtal med Skånes universitetssjukhus om deltagande i bolagets kliniska studie. Nu har Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten godkänt studien. Studien inkluderar patienter som har fått tillbaka sin prostatacancer efter att tidigare genomgått strålbehandling. Rekrytering av patienter planeras att inledas i mars. Ansvarig läkare för studien är Anders Bjartell, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Medprövare är Ymir Saemundsson, urolog vid Skånes universitetssjukhus.

”Vi ser fram emot att delta i studien och påbörja patientrekryteringen. Vår förhoppning är att SpectraCures behandling i framtiden ska kunna bli ett effektivt behandlingsalternativ för patienter som drabbats av återfall i prostatacancer”, säger Anders Bjartell.

Sedan tidigare är Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, University College London Hospital och Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York anslutna till studien. Målsättningen med studien är att undersöka om behandlingsmetoden interstitiell PDT med SpectraCures Q-PRO®-system och det ljusaktiverade läkemedlet verteporfin är en säker och effektiv behandling för återfall i prostatacancer.

Behandling av lokalt återfall i prostatacancer efter strålbehandling är fortfarande omstridd då många behandlingar medför allvarliga biverkningar [1]. SpectraCure har utvecklat ett nytt medicintekniskt system, Q-PRO®, med potential att erbjuda patienter som fått tillbaka sin prostatacancer en fokal behandling med få biverkningar.