Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Prolight Diagnostics visar proof-of-performance för högkänsligt troponin

Prolight Diagnostics (“Prolight”) meddelar att dess dotterbolag Psyros Diagnostics (“Psyros”) har kunnat visa proof-of-performance på sitt system för att identifiera enskilda molekyler av proteinet troponin i låga nivåer. Dessa resultat banar väg för att tidigt kunna upptäcka och/eller utesluta hjärtinfarkt, vilket kan minska sjukvårdskostnaderna och förbättra livskvaliteten för hundratusentals patienter.

Med hjälp av humana serumprover mättes troponinnivåerna kvantitativt ner till ensiffriga nanogram per liter (ng/L). Dessa koncentrationer är indikativa för det som krävs för att utesluta hjärtinfarkt enligt definitionen i European Cardiology Society’s Guidelines on Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction.
 
”Detta är ett genombrott för vår utveckling av ett högkänsligt test för detektering av troponin med hjälp av vår unika egenutvecklade teknik för identifiering av enskilda molekyler. Vårt test, som är utvecklat för patientnära testning (point-of-care-testing), kommer att underlätta att snabbt upptäcka och/eller utesluta hjärtinfarkt vilket leder till stora hälsoekonomiska fördelar”, säger Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics.
 
Patienter med symtom som ger upphov till misstanke om hjärtinfarkt utgör en stor andel av patienterna på akutmottagningen. Studier visar att mindre än 10 procent av dessa patienter i slutändan diagnostiseras med hjärtinfarkt.
 
”Bara i Sverige undersöks cirka 250 000 personer på akutmottagningarna varje år för misstänkt hjärtinfarkt. Varje sådan undersökning kostar samhället tiotusentals kronor. Pengar som till stor del skulle kunna sparas genom ett snabbt, lättillgängligt troponintest i point-of-care-format för att utesluta hjärtinfarkt”, säger Ulf Bladin.