Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Analyst Group publicerar analys om Cardeon

Analyst Group publicerade på torsdagen en heltäckande analys om Cardeons verksamhet i syfte att visualisera Cardeons värden för våra aktieägare och marknaden som helhet.
 
Kort utdrag från analysen:
Genom att investera i bolag i ett tidigt skede, med förutsättningar för att förändra den globala marknaden inom målbolagens område, möjliggörs för Cardeon en stor uppsida genom värdetillväxt i portföljbolagen. Utifrån en Sum of the Parts-värdering (SOTP) av samtliga portföljbolagen motiveras ett NAV om 109 MSEK och efter tillägg av en konservativt antagen substansrabatt om 37,5 % för Cardeon som helhet har ett justerat NAV om cirka 68 MSEK härletts, vilket motsvarar ett värde om 0,07 kr per aktie i ett Base scenario.
 
Analysen av Cardeon är tillgänglig på Analyst Groups hemsida. Läs den fullständiga analysen här: https://analystgroup.se/analyser/cardeon/