Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Anders Sjögren har tillträtt som ny VD i Cardeons portföljbolag TEQCool

Styrelsen i TEQCool AB (publ) har utsett Anders Sjögren till ny VD. Anders efterträder Thomas Jensen och tillträdde tjänsten i måndags. TEQCool står inför tidigare kommunicerad börsnotering och att inleda kliniska studier inom selektiv hjärnkylning. 

Anders har en forskarutbildning i laserfysik från avdelningen för Atomfysik vid Lunds Universitet och kommer närmast från Avsalt Group, noterade på NGM, där han utvecklat teknik för vattenrening i tidig fas. Dessförinnan har Anders bland annat varit VD och CTO för Enersize Oyj, noterade på Nasdaq First North, som ligger i framkant när det gäller energioptimering av tryckluftssystem för tillverkningsindustrin. Vidare har Anders en lång karriär inom Anoto Group där han även suttit i bolagets styrelse.

Det är med stor glädje som jag tar på mig ansvaret att driva TEQCool mot börsnotering och kliniska studier. Det har gjorts betydande investeringar i produkten och jag bedömer att de tekniska riskerna nu är små. Bolaget har redan etablerade kontakter med läkare som vill komma igång och använda tekniken. Med rätt organisation och tydliga mål kommer vi att leverera värde till våra aktieägare”, säger Anders Sjögren, VD TEQCool

”Jag ser stor potential i TEQCool och Anders besitter precis den kompetens som krävs för att utveckla bolaget”, säger Masoud Khayyami, styrelseordförande TEQCool