Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Byte av Mentor till Kanton Finansiella Rådgivning AB

Tectona Capital AB har ingått avtal med Kanton Finansiella Rådgivning AB att agera som bolagets Mentor. Kanton tillträder som Mentor för bolaget den 18 november 2019. Tectona Capital AB har samtidigt sagt upp och avslutat mentorsavtalet med Eminova Fondkommission AB vilket upphör den 18 november 2019.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se eller på telefon 08-586 107 58.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 13.35