Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon AB genomför en emission med företrädesrätt för befintliga ägare

Hej,
 
Cardeon AB genomför en emission med företrädesrätt för befintliga ägare. Cardeon har fortsatt stark tilltro till portföljbolagen och bedömer att det finns värdeskapande nyhetsflöde i samtliga bolag. Om ni är intresserade av att försvara er ägarandel i bolaget kan ni teckna er i emissionen hos er bank/förvaltare där ni har era Cardeon aktier. Teckningsperioden löper till och med den 19 februari 2024.
 
Villkor

  • Teckningsperiod: 5 februari 2024 – 19 februari 2024 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum).
  • Handel med uniträtter: 5 februari 2024 – 14 februari 2024.
  • Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje aktie som ägdes på avstämningsdagen den 1 februari 2024. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO1 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2.
  • Teckningskurs: Teckningskursen är 0,12 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 26,9 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 kan Cardeon tillföras ytterligare högst cirka 67,2 MSEK från respektive serie teckningsoptioner före emissionskostnader.
  • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 61,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav 30,5 procent utgörs av teckningsförbindelser.