Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon AB (publ) informerar om dotterbolaget TEQCool AB:s genomförda riktade nyemission av aktier, vilken tillfört ca 12,5 Mkr

TEQCool AB (publ) (”TEQCool” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission om 49 642 664 aktier till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie, till ca 120 personer/bolag. Bolaget tillförs härigenom cirka 12,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Den riktade nyemissionen genomfördes i huvudsak för att fortsatt finansiera Bolagets tekniska utveckling.

Styrelsen för TEQCool har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 juni 2022 genomfört den riktade nyemissionen om 49 642 664 aktier, som bland annat tecknades av bolagets största ägare Cardeon AB. Efter den nu genomförda riktade nyemissionen kommer Cardeon AB:s ägande i TEQCool uppgå till ca 66,55%.
 
TEQCool utvecklar ett system som kontrollerar temperaturen för att uppnå och bibehålla normotermi i patientens hjärna. Det primära syftet med behandlingen är att förebygga och hantera neurologisk feber hos hjärnskadade patienter.