Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon aviserar utdelningsförslag av aktier i TEQCool

Styrelsen i Cardeon AB (publ) har för avsikt att, till årsstämman den 15 maj 2024, föreslå utdelning av cirka 107 miljoner aktier i dotterbolaget TEQCool AB (publ). Aktierna har ett bokfört värde uppgående till cirka 17,8 MSEK och motsvarar cirka 46 procent av bolagets totala innehav i TEQCool. Fullständigt utdelningsförslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Utdelningen av aktier i TEQCool kommer att föreslås ske pro rata innebärande att sex (6) aktier i Cardeon berättigar till erhållandet av en (1) aktie i TEQCool. Det bokförda värdet på de aktier som avses delas ut uppgår till cirka 17,8 MSEK eller 0,167 SEK per aktie. Detta ger en utdelning om cirka 0,03 SEK per aktie i Cardeon. Utdelningen motsvarar cirka 16,1 procent av det bokförda värdet på Cardeons totala aktieportfölj.

Cardeon meddelade den 23 maj 2023 att bolaget inledde en process för att notera TEQCools aktier på en marknadsplats. Styrelsen bedömer att förutsättningar för att återuppta noteringsprocessen är goda och att notering kan komma att ske under 2024.