Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon avyttrar sitt innehav i Neola Medical och frigör likviditet

Cardeon AB (publ) har avyttrat hela sitt innehav i Neola Medical AB (publ) vilket tillför bolaget 4,3 MSEK i likviditet.

Cardeon har avyttrat hela sitt innehav i Neola Medical för 1,80 SEK per aktie. Avyttringen har i huvudsak skett utanför börsen till några av Neolas större aktieägare.

Aktiernas bokförda värde vid avyttringstillfället uppgick till 4,7 MSEK eller motsvarande 1,95 SEK per aktie. Innehavets andel av den totala portföljen i Cardeon uppgick till mindre än 5%.

”Cardeon har varit aktiva ägare sedan 2021 och bidragit med både kapital och kunskap till Neolas utveckling. Vi är tacksamma över att ha haft Cardeon som ägare under dessa för bolaget viktiga år”, säger Hanna Sjöström, VD Neola Medical.

”Neola Medical är ett intressant bolag med stor potential men vi ser, givet Cardeons totala portfölj- och kapitalallokering, att det är rätt beslut att avyttra vårt innehav för vidare satsningar framåt”, säger Masoud Khayyami, VD Cardeon.