Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon förvärvar 19 procent av aktierna i Deep Light Vision

Cardeon AB (publ) (”Cardeon” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av 20 000 000 aktier, motsvarande 19 procent av totalt antal utestående aktier, i Deep Light Vision AB (”DLV”). Säljare är Jan Karlsson och köpeskillingen uppgår till 6 MSEK vilken erläggs genom en räntefri skuldrevers med förfallodag i samband med likviddagen för den nyligen genomförda företrädesemissionen i Bolaget. Finansieringen av förvärvet sker således genom nämnda företrädesemission.

Cardeon bedömer att DLV passar väl in i Cardeons portfölj som innan förvärvet består av 10 bolag med ett samlat bokfört värde som per årsskiftet uppgick till 105 MSEK. Cardeon kommer att bidra till DLVs utveckling genom sin långa erfarenhet av forskning och bolagsbyggande inom medicinteknik och life science.

”Vi investerar i bolag i tidigt skede och vår ambition är att genom vår kompetens och nätverk utveckla bolagen och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Jag ser att Deep Light Vision passar väl in i vår portfölj och vi kommer nu hjälpa ledningen att ta nästa steg i utvecklingen mot en kommersiell produkt”, säger Masoud Khayyami, VD Cardeon.

DLV grundades ur forskning vid institutionen för fysik vid Lunds universitet, av en forskargrupp ledd av professor Stefan Kröll. Bolaget utvecklar en ny form av medicinsk bildgivande metod som kallas Ultrasound Optical Tomography (UOT), som kan ge möjlighet att avbilda syresättningen inuti organ som hjärna, hjärta eller delar kroppen med misstänkt cancer. Metoden avser att ge en snabbare och enklare diagnos av sjukdomstillstånd som stroke, hjärtinfarkt, cancertumörer samt ett flertal andra medicinska tillstånd. Den funktionella avbildningen öppnar för möjligheten till icke-invasiv eller ”digital” biopsi, det vill säga att utläsa funktionell information inne i ett organ utan fysisk provtagning.