Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon har lämnat ett bud för att förvärva Laccure AB, verksamma inom kvinnohälsa

Cardeon AB (publ) (“Cardeon” eller “Bolaget”), har lämnat ett bud för att förvärva samtliga aktier och röster i Laccure AB (”Laccure”), verksamma inom kvinnohälsa. Budet uppgår till cirka 2,8 MSEK genom betalning med cirka 4,7 miljoner aktier i Cardeon till kursen 0,3 SEK och cirka 8,5 miljoner aktier i dotterbolaget TEQCool AB (publ) till kursen 0,17 SEK. Förvärvet kommer föregås av en due dilligence och budet är villkorat av att Laccure är skuldfritt vid förvärvstillfället samt att alla IP-rättigheter är överlåtna till bolaget i sin helhet.

Laccure är ett life science-bolag som grundades 2007 av PULS AB. Laccure har utvecklat ett unikt vagitorium (vaginal tablett) med pH-reglerande effekt. Ett enda vagitorium är tillräckligt för att bli av med bakteriella vaginos (BV) på en vecka. Kliniska studier har visat att produkten resulterar i en väldigt hög behandlingseffekt av BV med få biverkningar. För mer information se www.laccure.com.
”Jag är mycket imponerad av det som Laccure har utvecklat och ser att Cardeon, med sin starka ställning internationellt och långa historik av forskning och utveckling, kommer att vara rätt ägare fram till att det finns en kommersiell produkt att lansera”, säger Cardeons VD Masoud Khayyami.