Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon senarelägger bokslutskommunikén för 2022

Cardeon AB (publ) har beslutat att senarelägga sin bokslutskommuniké till den 28 februari 2023. Anledningen är omfattningen av denna rapport där bl a konsolidering av det omvända förvärvet genom fusion samt ett tidigare förvärv av ett dotterbolag skall konsolideras in.