Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeons bud på Laccure har förfallit

Cardeon AB (publ) lämnade under juli månad ett bud på Laccure AB för att förvärva samtliga aktier och röster i bolaget. Budet uppgick till cirka 2,8 MSEK och betalning skulle ske med aktier i Cardeon och i Cardeons dotterbolag TEQCool AB (publ). Budet har nu förfallit då Laccure har valt att öppna upp för dialog med fler parter.