Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeons dotterbolag TEQCool AB (publ) genomför emission

Cardeon AB (publ) (”Cardeon” eller ”Bolaget”) är majoritetsägare i TEQCool AB (publ) ("TEQCool") som även utgör dotterbolag till Cardeon. TEQCool AB (publ) ("TEQCool" eller "Bolaget") genomför nu nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 26 maj 2023 (”Emissionen”). Teckningsperioden är öppen fram till den 22 juni.

Emissionen har påbörjats och är öppen för teckning mellan den 8 – 22 juni, både för befintliga aktieägare och allmänheten. Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar och övrig dokumentation finns tillgängligt. Teckning med hjälp av Bank-ID är möjligt via www.aqurat.se.

Material att ta del av:

· Memorandum beskrivande TEQCool och investeringsmöjligheten med fullständiga villkor (tillgänglig på www.teqcool.com, www.gwkapital.se, samt www.aqurat.se)

· Analys av TEQCool genomförd av Analyst Group (tillgänglig på https://analystgroup.se/emission/emission-teqcool/)

· Redaktionell artikel skriven av DagensPS (tillgänglig på https://www.dagensps.se/ps-partner/svensk-uppfinning-kan-minska-skadorna-av-stroke/)

· Övrigt material om Bolaget (tillgängligt på www.teqcool.com)

Som tidigare kommunicerats, och även framgår av Memorandumet, kommer TEQCool i samband med Emissionen inleda en process att söka ett godkännande från NGM om att noteras på NGM Nordic SME, villkorat av att bland annat krav om rörelsekapital och antalet kvalificerade aktieägare är uppfyllda.

Teckningssedel finns tillgängliga på www.teqcool.com, www.gwkapital.se, samt www.aqurat.se. Teckning med hjälp av Bank-ID är möjligt via www.aqurat.se.

Allt tillgängligt emissionsmaterial har tagits fram av, eller i samarbete med, TEQCool.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare till TEQCool AB i samband med Emissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut