Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeons portföljbolag Prolight Diagnostics visar proof of performance i helblod

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala patientnära analysplattformen Psyros™, har visat att bolagets system för att detektera enskilda molekyler ger likvärdig prestanda i helblod jämfört med plasma, utan att behöva separera cellerna från provet.

"Detta är ett mycket viktigt genombrott för vår teknik för att räkna enskilda molekyler. Vi känner inte till någon annan plattform för räkning av enskilda molekyler som fungerar i helblod. Möjligheten att mäta i helblod, utan ett cellseparationssteg, minskar komplexiteten och banar väg för en extremt konkurrenskraftig prisnivå”, säger Ulf Bladin, vd för Prolight.
 
Prolights patientnära troponintest är utvecklat för att underlätta snabbare upptäckt eller uteslutning av hjärtinfarkt. Bolaget har nu visat förmågan att kvantitativt mäta helblod ner till ensiffriga nanogram per liter. Färska humana blodprover tillfördes plasma från hjärtinfarktpatienter med förhöjda troponinnivåer. Troponinkoncentrationerna i blodproven bekräftades genom att de mättes parallellt på ett kommersiellt tillgängligt system för högkänsliga troponinanalyser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: info@prolightdx.com
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdx.com