Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Europeiska unionen placerar Panama på svarta listan

Panama har under två års tid genomfört omfattande förändringar i skattelagstiftningen för att undvika att hamna på EUs svarta lista. Svarta listan är en sammanställning över länder som anses utgöra skatteparadis eller som inte anses samarbeta tillräckligt med EU för att förhindra skatteflykt. EU anser dock att Panama inte fullt ut har lyckats implementera relevant lagstiftning och inte heller anses informationsutbytet fungera på ett tillfredsställande sätt. EU beslutade den 18 februari 2020 att placera Panama på svarta listan. Länder som EU anser uppfyller kraven för samarbete mot skatteflykt tas omgående bort från listan.

En konsekvens av att bli upptagen på svarta listan är t.ex. att landet inte kan räkna med att erhålla olika stöd eller bidrag från EU.

Styrelsen för Tectona kan inte i nuläget se att detta kommer att få några konsekvenser som väsentligen påverkar bolagets fastighetsverksamhet i Panama. Styrelsen bevakar dock utvecklingen löpande.

 

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se eller på telefon 08-586 107 58.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2020 kl. 17.30