Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Första mötet med advisory board

Tectonas har nöjet att tillkännage att ett advisory board har bildats för Tectona och att ett första möte med advisory board har genomförts.

De som ingår i Tectonas advisory board är:

Jaime Ortega Cucalon, Panamas ambassadör för Skandinavien och tidigare Senior Vice President and Head of Global Bank Division, Apollo bank in Florida.

Mikael Wickbom, Senior Sales Manager på Catella och tidigare Managing Director ODIN Fonder.

Kommentar från Tectonas VD Johan Skålén

”Det är mycket glädjande för mig att vi har lyckats attrahera så pass framgångsrika, erfarna och insiktsfulla personer som Mikael och Jaime till vårt advisory board. Mikael har livslång erfarenhet inom finansbranschen och har tidigare bland annat varit VD för Odin Fonder. Jaime har djup insikt om Panama och bankvärlden. Idag är han Panamas Ambassadör för Skandinavien. Vi har redan haft ett första möte och jag är övertygad att våra möten kommer ge styrelsen goda strategiskt affärsmässiga råd och fungera som ett välbehövligt bollplank. Redan vid det första mötet diskuterades ett antal viktiga idéer och synpunkter. Jag ser att Tectonas advisory board är en stor tillgång för Tectona och ger styrelsen kompletterande och djupa insikter från olika områden. Dessutom ser jag att våra möten med advisory board är en viktig stämningshöjare och motivationshöjare.”

För ytterligare information besök bolagets hemsida tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018.

Tectona Capital AB investerar i hyresfastigheter på den snabbväxande marknaden Panama City.