Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Förvärv av fastighet går in i slutskedet och intentionsavtal förlängs

Intentionsavtalet som signades för en dryg månad sedan löpte ut i helgen men förlängs i två veckor för att fortsätta förhandlingarna.
En bank har gett lånelöfte på 100 % av köpeskillingen med vissa förbehåll.
Förhandlingen går nu in i ett avgörande slutskede. Fortfarande finns det några utestående frågor att lösa innan ett eventuellt förvärv genomförs.

Ytterligare information
För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019.

Om Tectona
Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.
Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.