Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Förvärv av fastighet, uppdatering

Tectona förhandlar just nu om förvärv av två olika fastigheter parallellt.

Den 27 mars ingick Tectona ett intentionsavtal om förvärv av en fastighet med 63 rum. I slutskedet av förvärvsprocessen framgick det att fastigheten bedömdes ha en latent skatteskuld. Därtill är de 5 säljarna inte helt överens över detaljerna i överlåtelseavtalet och har olika synpunkter. Detta är främsta orsakerna till att förhandlingen har gått relativt långsamt.

Parallellt med ovanstående förhandling har Tectona förhandlat om en annan mycket intressant fastighet med 42 uthyrningsenheter. Tectona har lämnat in en ny kreditansökan för förvärv av denna fastighet och vi förväntar ett positivt svar från banken i slutet av nästa vecka.

Ytterligare information
För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019.

Om Tectona
Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.
Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.