Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kinas president på statsbesök i Panama

Direkt efter G 20 mötet i Argentina flög Kinas president Xi Jinping till Panama för att stärka banden med Panama och för att underteckna nya bilaterala avtal rörande handel och turism.

Sedan Panama bröt diplomatiska förbindelser med Taiwan och erkände Kina som ”one nation” inkluderat Taiwan förra året har relationen med Kina förbättrats väsentligt. Kinas statsbesök till Panama markerar en historisk händelse då det är första gången en kinesisk president besöker Panama.

Xi säger att ”länderna har många gemensamma nämnare och att Kina är näst största kund att använda Panamas kanal”. Vidare säger Kinas president att ”Panama och Kina har stor potential för närmare samarbete”.

Sedan juni 2017 har handeln mellan Kina och Panama ökat. Länderna har ingått 28 olika handelsavtal och diskussioner om ökad frihandel pågår. Bland annat har kinesiska bolag erhållit byggkontrakt värt 500 miljoner usd enligt South morning post. Vidare har det öppnats en ny direkt flyglinje mellan Panama och Kina.

Tectonas styrelse bedömer att den ökande handeln med Kina samt de stora infrastrukturprojekt som utlovats kommer att innebära en ordentlig ”boost” för ekonomin i Panama. Statsbesöket visar också tydligt på Panamas stora strategiska och logistiska betydelse för världshandeln.

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2018.