Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kommuniké från extra bolagsstämma

Cardeon AB (publ) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 25 november 2022. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.
– Befintlig styrelse entledigades.
– För tiden intill nästa årsstämma valdes till styrelseordförande Tomas Kramar och till styrelseledamöter Masoud Khayyami, Ulf Bladin och Thomas Jensen.
– Stämman beslöt även att bordlägga frågan om val av ny revisor till en senare tidpunkt.
Bakgrunden till utbytet av företrädare för bolaget är fusionen som registrerades den 24 november 2022 med bolaget som övertagande bolag.