Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kommuniké från extra bolagsstämma i Tectona Capital AB

På den extra bolagsstämman som hölls idag i Tectona Capital AB har det enhälligt beslutats att välja in Mikael Wickbom till styrelseledamot för bolaget. Tidigare styrelseledamöter sitter kvar i styrelsen.

Uttalande från valberedningen

Mikael har en längre tid visat stort intresse för bolaget och dess verksamhet. Vi är jätteglada över att Mikael vill ta steget att ingå i styrelsen för bolaget och vi är övertygade om att han har mycket att tillföra. Med Mikaels dokumenterade förmåga och framgång i att bygga upp och expandera verksamheter är han ett fantastiskt tillskott till styrelsen.

Uttalande från Mikael Wickbom

Tectona Capital AB har stor potential och är ett oerhört spännande företag med fastighetsinvesteringar på en tillväxtmarknad. Till styrelsearbetet i Tectona Capital AB kommer mina kunskaper från långvarigt arbete i olika positioner på finansmarknaden och erfarenheter från att driva verksamhet väl till pass för att bidra till att utveckla företaget vidare.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.