Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kommuniké från extra stämma den 14 december 2021 i Tectona Capital AB

Vid extra bolagsstämma den 14 december 2021 i Tectona Capital AB fattades följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman.

Bolagsstämman beslutade:

  • Stämman beslutade att anta ny bolagsordning innebärande att gränserna för aktiekapitalet sänks till 4.000.000 till 16.000.000 kronor.

    Ny lydelse § 4

    Aktiekapitalet skall vara lägst 4.000.000 (fyra miljoner) och högst 16.000.000

    (sexton miljoner) kronor

  • Stämman beslutade att sänka aktiekapitalet med 12.492.284 kronor. Nytt kvotvärde per aktie blir 0,25 kronor.
          

Det noterades att 54 % av rösterna var närvarande och att samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se eller per telefon 08-586 107 58.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2021.

Om Tectona Capital

Tectona är ett fastighetsbolag i emerging market. Bolaget förvärvar, bygger om och hyr ut mindre lägenheter i centrala lägen. Verksamheten bedrivs för närvarande i Panama City som har snabbare urbanisering, högre befolkningstillväxt och snabb ekonomisk tillväxt. Tectona Capital är sedan 2018 noterat på NGM SME.