Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kvartalsuppdatering och nyhetsbrev

Kvartalsuppdatering
Nedanstående siffror har ej granskats och är ej reviderade. Q1 2018 inom parantes.

Resultat
Det beräknade konsoliderade resultatet i koncernen efter valutaförändring för Q1 2019 blev en vinst om 652 tkr (505) motsvarande 4,6 (3,6) öre per aktie.

Hyresintäkter
Hyresintäkterna i dotterbolaget ökade till 64 375 usd i lokal valuta under Q1 2019 jämfört med Q1 2018 motsvarande 1,2 %.

Vakans
Den beräknade ekonomiska vakansgraden var 5 % (6 %) första kvartalet.

Dollarkurs
Merparten av Tectonas tillgångar är i USD och kursutvecklingen är därför viktig för resultatet i Tectona. Under Q1 har dollarkursen ökat jämfört med svenska kronan.

Presidentval
Panama har valt ny president, Laurentino Cortizo. Den nya presidenten har nära band med USA där han har studerat och arbetat. Cortiz är USA vänlig och vill att Panama ska knyta närmare band med USA. Främsta vallöftet är att bekämpa korruption och genomföra reformer för att försvåra korruption. Andra viktiga frågor för den nytillsatte presidenten är utbildning, rent vatten och förbättringar inom sjukvård. Det finns bland många en god förhoppning om att den ekonomiska tillväxten kommer öka i samband med att Cortizo blir president.

Uppgradering
Moodys ratinginstitut har uppgraderat Panama till Baa1. Enligt Moodys har Panama nu samma kreditvärdighet som Spanien och något högre rating än Italien.

Ytterligare information
För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019.

Om Tectona
Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.
Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.