Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Lånelöfte

Tectona har erhållit lånelöfte från två olika banker på två olika fastigheter. Bolaget väljer nu att gå vidare med förvärv av en fastighet om 42 uthyrningsenheter. Köpeskilling för denna transaktion är 1.050.000 dollar och vi har erhållit lånelöfte om 850.000 dollar för denna fastighet. Befintlig hyresintäkt från denna fastighet är ca 144.000 dollar per år. Några detaljer för slutförandet av förvärvet återstår men styrelsen utgår ifrån att förvärvet slutförs.

Förvärvet av den andra fastigheten med 63 lägenheter har tills vidare skjutits upp eftersom Tectona inte är överens med säljaren om samtliga detaljer i köpeavtalet.

Kommentar från VD Johan Skålén:
Tectona har äntligen erhållit lånelöfte vilket är ett absolut genombrott för bolaget. Detta blir vårt första banklån i Panama och vi har nu en fantastisk möjlighet att växla upp rejält. Genom förvärvet av fastigheten ökar bolagets portfölj med över 30 % och omsättningen kommer öka med över 50 % och ge ett positivt kassaflöde direkt.

 

Ytterligare information
För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2019.

Om Tectona
Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.
Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.