Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Många nya aktieägare till Tectona

Med en vecka kvar av teckningstiden så kan vi redan konstatera att bolaget kommer att hälsa många nya aktieägare välkomna efter att emissionen slutförts. Tidigare erfarenhet från emissioner visar att ca 80 % tecknar under de sista dagarna av emissionstiden. Hittills (med en vecka kvar av emissionstiden) har över 70 personer tecknat i emissionen. Detta gör att Tectona kommer klara noteringskravet om över 300 aktieägare med råge.

Förlängning av emissionen kommer inte att ske.