Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Obligationsemission i Tectona Capital AB har avslutats

Tectona Capital AB har genomfört en obligationsemission, för vilken teckningsperioden har avslutats. Det har tecknats obligationer för 2 550 000 kronor. Villkor är 4 års löptid, 7,5 % ränta och maximal övre teckningsgräns 5 000 000 kronor.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2020 klockan 1630.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.