Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Rättelse av pressmeddelande ”Tectona Capital lämnar reviderad årsredovisning för 2021”

Tectona Capital utfärdar en rättelse av tidigare pressmeddelande idag den 3 maj kl 10:00. I tidigare pressmeddelande fanns inte revisionsberättelsen med. Fullständig årsredovisning och fullständig revisionsberättelse återfinns i detta pressmeddelande.

Tidigare pressmeddelande innehöll en MAR stämpel. Detta är felaktigt då ingen ny information framkommer i årsredovisningen.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.