Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

SpectraCure: Expertgrupp kommenterar resultat i pågående studie

SpectraCure AB (publ) bedriver en klinisk studie för återfall av prostatacancer efter strålbehandling. Studiens expertgrupp, Data Safety Monitoring Board (”DSMB”), har kunnat konstatera att behandling med nuvarande dos är säker med milda till måttliga biverkningar. Magnetresonansbilder indikerar att behandling ger positiva effekter då det går att se områden med nekros, dvs celldöd. Vidare har DSMB kunnat konstatera att SpectraCures medicinska system Q-PRO® levererar önskad ljusdos till valda tumörområden i prostatan.

SpectraCure har för DSMB presenterat data om patientsäkerhet och behandlingseffekt från hittills genomförda behandlingar i den kliniska studien av patienter med återfall av prostatacancer efter tidigare strålbehandling. DSMB är en expertgrupp, bestående av två medicinska experter och en statistiker, med ansvar för att noggrant granska och utvärdera den samlade studiedatan med fokus på säkerhetsaspekter, samt studiens genomförande och framsteg. Gruppen är även ålagd att ge rekommendationer angående hur studien bör fortskrida, eventuella justeringar som bör göras eller om det är lämpligt att avsluta studien.

Expertgruppen har fastslagit följande resultat hittills i studien:

  1. Studien anses säker då majoriteten av biverkningarna är milda till måttliga med en biverkningsprofil som är förväntad för denna typ av behandling.
  2. Magnetresonansbilder indikerar positiva effekter efter behandling då det går att se områden med nekros, dvs celldöd.
  3. Det egenutvecklade medicintekniska systemet Q-PRO® uppvisar förväntad prestanda och levererar önskad ljusdos till valda tumörområden i prostatan.

Den pågående studien för återfall av prostatacancer är strategiskt viktig för den planerade studien för primär lokaliserad prostatacancer, som kommunicerades i november och som planeras att påbörjas under första halvåret 2024. Genom att inleda den större studien breddar SpectraCure rekryteringsbasen samt adresserar en betydligt större marknad.
 
För ytterligare information:
Masoud Khayyami, tf. VD
E-post: ir@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com