Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona avyttrar en mindre lägenhet

Tectonas dotterbolag har avyttrat en mindre lägenhet och erhållit full likvid av köpeskillingen. Försäljningspriset är 1152 tkr. Lägenheten förvärvades år 2012 för 1050 tkr.

Uttalande från VD Johan Skålén

”Styrelsen har som målsättning att under 2019 sälja de två objekten som har lägst hyresintäkter i förhållande till investerat kapital. Detta objekt har varit ett av de sämre objekten med lägst hyresintäkt. Genom försäljningen frigörs kapital till framtida bättre objekt”.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.