Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona avyttrar en större lägenhet med 55 % vinst

Tectona har ingått avtal om försäljning av en större lägenhet och erhållit handpenning på 10 % av köpeskillingen. Försäljningspriset är 180.000 usd och vinst efter skatt omräknat till svenska kronor blev 55%. Lägenheten förvärvades 2013.

Uttalande från VD Johan Skålén

”Styrelsen har som målsättning att under 2019 sälja de två objekten som har lägst hyresintäkter i förhållande till investerat kapital. Det känns skönt att sälja detta objekt då vi frigör likviditet att förvärva andra bättre objekt med högre hyresintäkter”.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.