Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona Capital AB har godkänts för notering på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Tectona Capital AB för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 13 april 2018. Tectona Capital AB kommer att handlas under kortnamnet TCAB MTF B.

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s affärsidé är bland annat att investera i och ta del av Panamas ekonomi. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det in-formationsmemorandum som har upprättats inför noteringen.

Styrelseordförande för Tectona Capital AB är Jason Tummings. Verkställande direktör är
Johan Skålén.

Tectona har under en längre period fört ett målinriktat arbete för att notera aktierna på en marknadsplats. En marknadsnotering hos NGM är ett strategiskt viktigt steg för Tectona i syfte att underlätta kapitalanskaffning, öka likviditeten i aktien och synliggöra bolaget. Jag är mycket glad och stolt över att ta bolaget in i en ny fas och att möjliggöra handel av Tectonas aktier säger Johan Skålén, VD för Tectona Capital AB.

”Vi välkomnar Tectona Capital AB till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, meddelar Roger Peleback, VD för NGM.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Axier Equities AB.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se
Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se
Johan Skålén, VD, Tectona Capital AB, e-post: johan@tectona.se