Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona Capital AB offentliggör memorandum inför företrädesemission

Tectona Capital AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen med teckning mellan den 16 oktober till den 5 november. Memorandumet samt villkor i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.tectona.se/nyemission/ samt Eminova Fondkommissions hemsida www.eminova.se.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för en (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs sexton (16) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie. Teckningsrätter som ej sålts senast den 1 november 2019 eller utnyttjats för teckning av B-aktier senast den 5 november 2019, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Villkor i korthet

Emissionskurs: 1,9 kronor

Emissionsbelopp: ca 5 mkr

Garanti: Emissionen är fullt garanterad

Avstämningsdag: 14 oktober 2019

Teckningstid: 16 oktober – 5 november

Handel med teckningsrätter: 16 oktober – 1 november

 

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.