Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona Capital avyttrar en lägenhet

Tectona har avyttrat en större lägenhet och erhållit handpenning om 10 %. Försäljningspriset är 1,5 mkr (dollarkurs 9,4 kr). Bokfört värde är 1,2 mkr. Vinst efter skatt och transaktionskostnader beräknas till drygt 150 tkr.

Uttalande från VD Johan Skålén

” Detta objekt har varit bolagets klart sämsta objekt med låg hyresintäkt och höga omkostnader. Genom försäljningen frigörs kapital till bättre objekt med högre avkastning. Försäljningen visar att marknaden börjar återhämta tappet under corona perioden. Transaktionsvolym och prisnivå på fastighetsmarknaden ökar”.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april klockan 09:35 2022.

Om Tectona Capital

Tectona är ett fastighetsbolag i emerging market. Bolaget förvärvar, bygger om och hyr ut mindre lägenheter i centrala lägen. Verksamheten bedrivs för närvarande i Panama City som har snabbare urbanisering, högre befolkningstillväxt och snabb ekonomisk tillväxt. Tectona Capital är sedan 2018 noterat på NGM SME.