Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona Capital ökar takten och tar upp obligationslån

Styrelsen för Tectona har beslutat att ge ut en företagsobligation.

Likviden från obligationsemissionen skall till i huvudsak användas till ytterligare investeringar i hyresobjekt på bolagets huvudmarknad Panama, en av världens snabbast växande regioner.
En mindre del av kapitalet skall användas för att återbetala ett tidigare obligationslån på 2,9 MKR.

Huvudsakliga villkor för obligationen är:

Ränta 7%

Löptid 2 år

Teckningstid 24 maj till den 15 juni 2018

Maxvolym 8 mkr.

För fullständiga villkor och ytterligare information besök bolagets hemsida tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

"Soliditeten i bolaget var vid utgången av första kvartalet 89 %, och det är väldigt få fastighetsbolag som har en så pass hög soliditet som vi har. Genom att öka belåningen kommer vi kunna investera i fler lönsamma hyresobjekt som ger oss en avkastning som överstiger kostnaden för obligationslånet. Vi kommer därmed kunna erbjuda obligationsinnehavarna en bra avkastning samtidigt som vi ökar vinsten per aktie" säger Johan Skålén, VD för Tectona Capital AB (publ).

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018.

Tectona Capital AB investerar i hyresfastigheter på den snabbväxande marknaden Panama City.